KASUTUS- JA LEPINGUTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.10.2015
www.harakalooming.ee
OÜ PICA

Pica OÜ, registrikoodiga 12874282, (edaspidi teenuse osutaja ehk “Müüja”) ja klient (edaspidi “Ostja”), kes vormistab harakalooming.ee e-poes (edaspidi “e-pood”) tellimuse, sõlmisid käesolevas e-poes lepingu (edaspidi “leping”) koos kõigi sinna juurde kuuluvate tingimuste ja lisadega.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. harakalooming.ee on Müüja poolt hallatav internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Müüjalt Ostjale.
1.2. Kõik Lepingu juurde käivad tingimused on Ostjale eelnevalt tutvumiseks e-poe veebilehel.
1.3. Lepingu lahutamatuks osaks olevate tingimustega tutvumine on ostjale ja e-poe teenust kasutavale isikule kohustuslik!
1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja õigusaktid, millest tuleb müüjal ja ostjal lähtuda ka tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.
1.5. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi kehtivates seadustes ja õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüjal lasub Ostja ees lepinguga võetud kohustuste täitmisel vastutus ainult Ostja poolt tellitud toodete müügihinna ulatuses.
1.6. Müüjal on õigus mistahes ajal teha e-poe teenusesse muudatusi ja arendusi, samuti e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides lepingu tingimusi muuta ning täiendada.

2. TOOTED JA HINNAD
2.1. Kõik e-poe hinnad on toodud eurodes (EUR, €) ja neile ei lisandu käibemaksu.
2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda etteteatamata.
2.3. E-poel on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsetele toodetele.
2.4. Ostja saab osta neid tooteid, mis on e-poodi välja pandud ja mis on momendil laos olemas või mida on võimalik järeltellida.
2.5. Toote hinnale võib lisanduda kauba kohaletoimetamise tasu ehk saatekulu, vastavalt ostja poolt valitud saatmisviisile. Saatmisviisid, mida Ostjal on võimalik ostu sooritamisel kasutada, on nähtavad ostu vormistamise hetkel.
2.6. Toodete juures olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda mõnevõrra müüdavast tootest (näit. toodete värvitoon) samuti e-poes olevad toote kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.7. Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on e-poes juhtunud mõni järgnevatest õnnetustest: inimlik eksitus hinna sisestamisel, tehniline viga süsteemis, toode pole enam saadaval.
2.8. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes toodete hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis müüb Müüja Ostjale vastavad tooted tellimuse tegemise hetkel kehtinud hindadega. Kui hind on muutunud soodsamaks peale tellimuse vormistamist, siis Ostjale hinnavahet ei kompenseerita.

3. TELLIMISE KORD NING MAKSMISE VIISID
3.1. Müüja võtab tellimusi vastu järgmiselt:
– internetis harakalooming.ee e-poe automaatse tellimissüsteemi kaudu või
– erandkorras saates tellimuse e-postiga aadressile: pica@email.com .
3.2. E-poes tehtud tellimuste eest tasutakse ettemaks pangalinkide kaudu või pangaülekandega tellimuslehe alusel.
3.3. Ostjal on võimalik ostu eest tasumiseks kasutada pangalinke (SEB, Swedbank, Danske,Nordea). Maksmiseks tuleb valida pangalink, logida sisse oma internetipanka ja kinnitada juba eeltäidetud maksekorraldus. Peale kinnitamist tuleb vajutada nuppu, mis suunab tagasi e-poodi. E-poel puudub ligipääs ostja panga ja krediitkaardi andmetele. Makseviise, mida ostmise hetkel ostja kasutada saab, kuvatakse ostu vormistamise käigus.
3.4. Kui ostja ei ole peale tellimuse tegemist oma tellimuse eest pangalinkide kaudu tasunud või talle saadetud tellimislehe alusel 3 tööpäeva jooksul pangaülekannet teinud, tühistab e-pood tellimuse automaatselt ning lepingut ostja ja müüja vahel tellimuse täitmiseks ei sõlmita.

4. TELLIMUSE TÄITMINE
4.1. Tellimus võetakse täitmisele pärast ettemaksu laekumist, juhul kui Ostjaga pole kokku lepitud teisiti.
4.2. Lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise aluseks on tellimuse eest tasumisele kuuluva summa õigeaegne tasumine.
4.3. Peale tellimuse eest maksmisele kuuluva summa tasumist loetakse tellimine sooritatuks, leping müüja ja ostja vahel sõlmituks ning tellimus võetakse täitmisele.
4.4. Müüja alustab koheselt pärast tasumisele kuulunud summa laekumist Ostja tellimust täitma. Müüja saadab ostjale kinnituse ja arve tema tasutud toodete eest. Müüja komplekteerib ostja poolt tellitud tooted ja korraldab saatmise vastavalt Ostja poolt valitud saatmisviisile.
4.5. Ostja tellitud toodete puudumisel informeeritakse sellest ostjat viivtamatult. Tellimuse võib täita vastavalt kokkuleppele ka osaliselt. Osalise tellimuse tühistamise korral küsib Müüja Ostja soove ülejäänud tellitud toodete kohta – kas need saata või tühistada samuti.
4.6. Tellimuse täielikul tühistamisel p 4.5 sätestatud juhul, tagastatakse ostjale tasutud summa koos saatmiskuluga ning osalisel tühistamisel vaid toodete eest, mida ei saa pakkuda. Raha kantakse ostja pangakontole tagasi mitte hiljem kui 7 päeva jooksul.

5. KOHALETOIMETAMISE KORD NING SAATMISVIISID
5.1. Tellitud toodete tarnimine sõltub erinevatest transpordi -ja postiettevõtetest. Orienteeruvad kohalejõudmise ajad on Eesti siseselt 2-5 tööpäeva.
5.2. Tooted toimetatakse kohale üldjuhul ühe saadetisena e-poe tootelehel märgitud tellimuse kättetoimetamise ajaks (mitme erineva toote puhul arvestatakse tähtaega seejuures pikima tellimisajaga toote kättetoimetamise tähtaja järgi), kuid antud tähtajad võivad mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud) muutuda. Tavaliselt toimetatakse kaup kohale kiiremini kui tootelehel märgitud. Kui tähtajaks kohaletoimetamisega tekib raskusi, siis teavitab müüja sellest ostjat.
5.3. Kui toodete saatmisviisiks on valitud Itella või Omniva pakiautomaat ja toodete maksumus on kokku vähemalt 70€, siis on kauba transport ostjale TASUTA.
5.4. Kui e-poes või tootelehel pole tasuta toodete saatmist välja pakutud, siis tasub kauba saatmiskulud ostja. Sõltuvalt ostja poolt valitud saatmisviisist on saatmiskulu erinev. Erinevate saatmisviiside vahel saab Ostja valida ostu vormistamise käigus. Keskmiselt on ühe tellimuse saatmiskulu 2.30 kuni 4.50eur. Täpsemat infot näeb ostu vormistamise käigus.

6. MÜÜJA KOHUSTUSED NING VASTUTUS
6.1. Müüja kohustub ostjaga lepingu sõlmimisel täitma endale võetud kohustusi vastavalt lepingu tingimustele ja Eesti Vabariigi kehtivatele seadusandlusele.
6.2. Müüja kohustub täitma lepingut, püüdes seda teha kõige paremal viisil, mis sellel hetkel võimalik on.
6.3. Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et täita Ostja tellimus kiirelt ja tulemuslikult.
6.4. Müüja võtab endale piiratud vastutuse. Ostja ees lasub Müüjal lepinguga võetud vastutus ainult tellitud toodete müügihinna ulatuses.
6.5. Müüja ja kauba kohalevedu osutav ettevõte ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse, arusaamatuse ja kauba kaotsimineku eest, kui see on tingitud ostja enda poolt tellimuse vormistamise käigus esitatud andmete ebatäpsusest või tehtud vigadest (näiteks vale aadress vms).
6.6. Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude või viivituse eest kauba kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
6.7. Juhul, kui tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud ebamõistlikult odavaks võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt tootele kehtestatud suurema allahindlusega, siis on müüjal õigus taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase toote hinnaga ostja poolt sõlmitud lepingust, kui müüja ei ole toodet jõudnud ostjale veel saata. Sellisel juhul müüja tagastab ostjale tema makstud raha.

7. OSTJA KOHUSTUSED NING VASTUTUS
7.1. Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik, kes enne tellimuse esitamist ja ka teisi e-poe teenuseid kasutades kinnitab, et on kõigi e-poe tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
7.2. Juhul, kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta tellimuse sooritamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja, vastavalt seadusele, eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
7.3. Enne toodete tellimuse tegemist ja ka muid e-poe teenuseid kasutades kinnitab ostja või e-poe kasutaja, et ta on kõigi e-poe tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid e-poe ning müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv ostja ei saa sooritada toodete tellimist.
7.4. Ostja ja/või e-poe kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes toodetega tutvumiseks ja ostu sooritamiseks vastavalt e-poe tingimustele, seadustele ja headele tavadele tuginedes.
7.5. Ostja ja/või e-poe kasutaja vastutab täielikult e-poe tingimuste vastasest või seaduste ning heade tavade vastasest e-poe teenuse kasutamisest tekitatud kahjude eest nii müüjale, e-poele, teistele e-poe kasutajatele kui ka kolmandatele isikutele.

8. 14 PÄEVANE TAGANEMISÕIGUS
Ostes harakalooming.ee e-poest, nõustub tarbijast ostja kaubast taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
8.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. See kehtib tarbijale kui füüsilisele isikule, kes ei kasuta tooteid iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisel. E-poest tellitud toodete puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on ostjale kohale toimetatud või üle antud.
8.2. Kui ostetud tooted ei peaks mingil põhjusel sobima, siis on füüsilisest isikust ostjal õigus toodete tagastamiseks või lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamise hetkest (v.a. toote puuduste või defekti ilmnemisel,
8.3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ostja esitama avalduse e-poe klienditeeninduse e-mailile: pica@email.com
8.4. Lepingust osalisel või täielikul taganemisel tuleb ostjal ostetud tooted viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest müüjale tagastada.
8.5. Tagasi saadetud tooteid võetakse välja Tallinnas asuvast Haabersti Rimi Itella pakiautomaadist! Saaja: Harakalooming.ee / Saaja tel: 55675744.
8.6. Toodete tagastamise saatmiskulu tasub Ostja tagastamise käigus postiettevõttele ning see arvestatakse maha hiljem tagasimaksmisele kuuluvast summast.
8.7. Kui tellisite kauba Itella või Eesti posti pakiautomaati, saate kauba tagastada mugavalt, kasutades paki saamisel saadud sama uksekoodi.
8.8. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, kaubandusliku välimusega ja kasutamata.
8.9. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele või tellimusele on lisatud veel mõni juurdekäiv toode või kingitus, siis tuleb ostjal tagastada ka need ehk kogu komplekt (st. kõik esemed).
8.10. Vastavalt VÕS §194 lg 4, kannab tarbija tagastamisega seotud kulud 10€ ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastatavad tooted ei vastanud tellitule Müüja enda süül (vale toode). Sellisel juhul tagastatakse ka saatekulud.
8.11. Müüjal on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ja/või tagastamisega seotud kulud, ostja poolt varem tasutud tagasimaksmisele kuuluvast summast.
8.12. Tagasimakstav summa tagastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toodete kohale jõudmisest müüjale.
8.13. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine müüjale.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
9.1. Isikuandmeid töötleb Pica OÜ, registrikoodiga 12874282.
9.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse tegemisel .
9.3. Ostja ja/või e-poe kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku e-poele enda isikuandmete töötlemiseks.
9.4. E-poe kasutamise ja tellimuste tegemise käigus teatavaks saanud ostja ja/või kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.5. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Samuti puudub e-poel neile juurdepääs.
9.6. Ostja annab e-poele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuse kinnitusi, arveid ja tellimuse täitmist puudutavat teavet.
9.7. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kasutaja registreerimise ja/või ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), isikukood, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, elektronposti aadress, sünniaasta, sugu, kauba saatmisviis, kauba saaja nimi, aadress ja kontaktandmed, kasutatud makseviis, e-poe lepinguga nõustumine, uudiskirja ja müügipakkumiste saamisega nõustumine, vabatekstina sisestatud märkused ja elektronposti aadressile saadetavad teated.
9.8. E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.9. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba saatmiseks Ostjale, edastatakse posti- või veoteenust osutavaile ettevõttetele.
9.10. E-pood jätab endale õiguse edastada ostjat ja/või teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
10. PROBLEEMIDE LAHENDAMISE KORD
10.1. Ostja ja Müüja vahel tekkida võivad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
10.2. Müüja vastab Ostja kaebustele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
10.3. Kui ostja ja müüja kokkuleppet ei saavuta, on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.